Balcó del carrer Colom, 11 de Palma de Mallorca

~ Carrer de Colom, 11 ~

Casa de les Mitges. Cort. 1906