Balcó del carrer Puresa, 2 de Palma de Mallorca

~ Carrer de la Puresa, 2 ~

Can Sales. Monti-Sion