Carrer-Quetglas-8

~ Carrer de Quetglas, 8 ~

Santa Catalina