~ Carrer de Sant Magí, 1 ~

Hostal Cuba. El Joquet. 1904