Balcó del carrer Sant Miquel, 58 de Palma de Mallorca

Carrer de Sant Miquel, 58 ~

El Mercat. 1913