~ Plaça de Quadrado, 9 ~

Can Barceló. El Sindicat. 1904