~ Plaça del Mercat, 14 ~

Can Cassassayas – Pensió Menorquina. Sant Nicolau. 1908